30 April 2010

TOMAZ LAVRIČ: Novi časi

zbirka Republika Strip
april 2010, 72 str., barvna nasl., notr: črno-bela, 11 eur
četrtek, 6. maja ob 19. uri v Stripartnici Buch v Ljubljani


Stripburger v zbirki Republika Strip, ki jo je ustanovil leta 2002 in jo
posvetil samostojnim izdajam slovenskih avtorjev kot srečno,
13. izdajo, predstavlja Nove čase Tomaza Lavriča, ki jih je
avtor zrisal med leti 1995 in 2000. V Stripartnici Buch se bo z
avtorjem pogovarjal Sandi Buh.

No comments: