28 January 2013

WORKBURGER - custom made product with a flawless defect

Special edition of Stripburger, no. 59-60
Dec. 2012, 224 pages, 16 €  
cover by: Igor Hofbauer

The Workburger International Comics Anthology features some of the finest masterworks of world-renowned artisans and craftsmen/craftswomen of the comics medium. This skillfully woven patchwork of diverse comic strip narratives, revolving around the topic of contemporary work, has been manually assembled from many serious and witty as well as provocative and investigative artistic takes on the topic.

Contributing artists, drawing from both theory and personal experience, have tackled this elusive term, bridled its creative momentum and harnessed its vast, explosive potential: one of work’s most useful and at the same time dangerous characteristics.

The book, lucidly detecting and generously displaying the various permutations in the meaning of the term itself, is thusly a document of its own time while still remaining a future classic by dint of covering one of the most universal human issues from time immemorial.

"No workarounds! Only comics that really work!” 
Simon, a guy in a suit

"Someone must’ve been working out…” 
Tina, the hot yoga teacher from across the street

"I knew that there was more to life than just working the turk! A real eye-opener!” 
Peter, trust-fund baby & master procrastinator

"All work and no play makes you a bad artist.” 
Unknown, art school toilet stall

Stripburger Enterprises proudly present some 50 working class heroes, who dedicate their thoughts, views, comics, blood, sweat and tears to the concept of work.  

Members of our international ad-hoc union of comics artists are:
Max Andersson (Sweden, Germany), Arkadi (Germany), Kaja Avberšek (Slovenia), Malin Biller (Sweden), Bruno Borges (Portugal), Paul Ashley Brown (UK), Teresa Camara Pestana (Portugal), Anna Ehrlemark (Sweden), Mattias Elftorp (Sweden), Domen Finžgar (Slovenia), Matti Hagelberg (Finland), Jyrki Heikkinen (Finland), Eva Hilhorst (Germany), Hurk (UK), Jeroen Janssen (Belgium), Kapreles (Belgium), Matej Kocjan – Koco (Slovenia), Tanja Komadina (Slovenia), Janek Koza (Poland), Peter Kuper (USA), Olaf Ladousse (Belgium, Spain), Capucine Latrasse (France), Matej Lavrenčič (Slovenia), Vincent Lefèbvre (France), Paul O’Connell & Lawrence Elwick (UK), Akinori Oishi (Japan), Emelie Östergren (Sweden), Alex Potts (UK), Tomáš Přidal (Czech Republic), Léo Quievreux (France), Martin Romero (Spain), Marcel Ruijters (The Netherlands), Tobias Schalken (The Netherlands), Lars Sjunnesson (Sweden, Germany), Mateusz Skudnik & Szymon Holcman (Poland), Boris Stanić (Serbia), Andrej Štular (Slovenia), Kondor Tamás (Hungary), Yann Trehin (France), Katherine Verhoeven (Canada), Estêvão Vieira (Brazil), Lasse Wandschneider (Germany), Daniel Žeželj (Croatia, USA).
With an introduction by Bojan Albahari (Slovenia), cover art by Igor Hofbauer (Croatia), inside cover art by Daniel Bueno (Brazil) and illustrations by Miguel Carneiro (Portugal).

Our work here is done. Now it’s your turn, dear reader!

Warning: When you finish this book, you will never again regard work in the same light as before. 

WORKBURGER – izvenserijski izdelek z brezhibno napako


posebna izdaja revije Stripburger #59-60
dec. 2012, 224 str., 16 €
naslovnica: Igor Hofbauer


Mednarodna stripovska antologija z naslovom WORKBURGER predstavlja nekatere izmed največjih mojstrovin svetovno priznanih rokodelcev/rokodelk, mojstrov/mojstric stripovskega medija. Ta skrbno sestavljena krpanka različnih stripovskih pripovedi, ki se vrtijo okoli tematike sodobnega dela, je umetelno izdelana iz mnogih resnih in duhovitih pa tudi izzivalnih in raziskovalnih umetniških pristopov k temi. 
 
Sodelujoči umetniki, ki so črpali tako iz teorije kot osebne izkušnje, so se spopadli s tem izmuzljivim pojmom, obrzdali njegovo ustvarjalno silo in vpregli njegov velikanski, eksplozivni potencial: eno najbolj koristnih, a hkrati tudi nevarnih značilnosti dela.
 
Knjiga, ki lucidno odkriva in velikodušno razkazuje številne permutacije pomenov samega pojma, je tako dokument svojega časa, hkrati pa ostaja bodoča klasika, s tem ko pokriva eno že od vekomaj najbolj univerzalnih tem človeštva.

Stripburgerjeva manufaktura ponosno predstavlja približno 50 herojev delavskega razreda, ki so posvetili svoje misli, poglede, stripe, kri, znoj in solze konceptu dela.
Člani našega mednarodnega ad hoc sindikata stripovskih ustvarjalcev so:
 
Max Andersson (Švedska, Nemčija), Arkadi (Nemčija), Kaja Avberšek (Slovenija), Malin Biller (Švedska), Bruno Borges (Portugalska), Paul Ashley Brown (Velika Britanija), Teresa Camara Pestana (Portugalska), Anna Ehrlemark (Švedka), Mattias Elftorp (Švedska), Domen Finžgar (Slovenija), Matti Hagelberg (Finska), Jyrki Heikkinen (Finska), Eva Hilhorst (Nemčija), Hurk (Velika Britanija), Jeroen Janssen (Belgija), Kapreles (Belgija), Matej Kocjan – Koco (Slovenija), Tanja Komadina (Slovenija), Janek Koza (Poljska), Peter Kuper (ZDA), Olaf Ladousse (Belgija, Španija), Capucine Latrasse (Francija), Matej Lavrenčič (Slovenija), Vincent Lefèbvre (Francija), Paul O’Connell & Lawrence Elwick (Velika Britanija), Akinori Oishi (Japonska), Emelie Östergren (Švedska), Alex Potts (Velika Britanija), Tomáš Přidal (Češka), Léo Quievreux (Francija), Martin Romero (Španija), Marcel Ruijters (Nizozemska), Tobias Schalken (Nizozemska), Lars Sjunnesson (Švedska, Nemčija), Mateusz Skudnik & Szymon Holcman (Poljska), Boris Stanić (Srbija), Andrej Štular (Slovenija), Kondor Tamás (Madžarska), Yann Trehin (Francija), Katherine Verhoeven (Kanada), Estêvão Vieira (Brazilija), Lasse Wandschneider (Nemčija), Daniel Žeželj (Hrvaška, ZDA).
 
Igor Hofbauer (Hrvaška) je prispeval naslovnico, Daniel Bueno (Brazilija) notranjo opremo, Miguel Carneiro (Portugalska) pa ilustracije. Uvodnik je mojstrsko delo Bojana Albaharija.

Naše delo je opravljeno. Zdaj ste na vrsti vi, dragi bralci! 

Opozorilo: 
Ko boste prebrali to knjigo, delo nikoli več ne bo to, kar je bilo.