14 June 2013

Zadnja vžigalica v Gradcu

avtorica plakata: Dace Sietina

Razstava ZADNJA VŽIGALICA 

Forum Stadtpark, Graz, Avstrija 

odprtje: 21. 6. 2013 ob 19.00


Kaj se zgodi, ko ni finančnih sredstev za razstavo, ti pa bi rad vseeno ustvaril nekaj pomembnega, s težo?

To vprašanje je bilo vodilo za razstavo, ki jo kurira latvijska strip revija kuš! K sodelovanju so povabili ilustratorje in stripavtorje, da iz skoraj nič ustvarijo nekaj velikega. Na papirček cca. 0,00166m2 so morali narisati interpretacijo "zadnje vžigalice". Zbirko umetniških del je moč shraniti v nekaj škatlic za vžigalice.

Razstava je duhovit komentar na oh-tako-grozno finančno krizo in lov na iskanje preživetvenih strategij umetniških razstav. Začetke projekta sega v jesen 2009, in zbirka danes šteje 336 del, tako mednarodno velecenjenih kot manj znanih avtorjev iz 52 različnih držav.

Na razstavi sodelujejo tudi slovenski avtorji: Andrej Štular, David Krančan, Gašper Rus, Kaja Avberšek, Matej Stupica, Matej Lavrenčič, Marko Kociper, Leon Zoudar, Miha Hančič, Petra Preželj in Jakob Klemenčič.

Razstava bo na ogled do 20. 7.2013.

Razstavo si bomo novembra lahko ogledali v CUK Kino Šiška v Ljubljani.

10 June 2013

Stripburger magazine #61 is here!

May 2013, 96 pages
2,5 € in Slovenia, around 6 € for abroad
(prices may vary at your location, mailing included)
cover by: Bendik Kaltenborn

Stripburger #61::: This time, the block has spread into the entire neighbourhood!

The new issue of Stripburger is a really special issue. Oh, here we go again. Why, you ask? Because Stripburger has never been so colourful before! The printed proof is here.

This time, for now only as a pilot edition, the colour section was extended to include more pages. Instead of the standard eight, this time there are a good 33! The reason for this is the Norwegian block, which represents a well-developed and obviously colourful comics focus, in which there is a glut of great comics artists. It is our privilege to welcome some old and new friends into our midst: Jason, Bendik Kaltenborn, Lars Fiske, Kristoffer Kjølberg, Christopher Nielsen, Anna Fiske, Inga H. Sætre, Sindre W. Goksøyr and Martin Ernstsen.

In order to leave room for the Nords, we therefore had to sweep up other contributions and keep them for the next issue. The usual block has spread into an entire neighbourhood, which explains the coinciding length of the introductory text on the Norwegian comics scene written by Erle Marie Sørheim.

But do not worry, our city remains, despite it all, multinational. This quarter is represented by by Martin Ramoveš and David Krančan from Slovenia, Alex Potts from UK and Stripburger's old pal Lars Sjunnesson from Sweden/Germany with already the third part of a mini serial about Åke the bastard.

The flood in the city of good comics has also claimed some victims among the texts – these are fewer in this edition. However, you will still find the continuation of the theoretical section Raz, dva, strip! and we also had the ​​honour of interviewing the Norwegian nomadic comics artist Jason.

Colourful greetings!

Predstavljamo vam Stripburger številka 61!

maj 2013, 96 strani, 2,5 €
naslovnica: Bendik Kaltenborn
Stripburger #61::: 
Blok se je tokrat razširil na sosesko! 

Nova številka Stripburgerja je zares nekaj posebnega. Aha, pa smo spet tam. Zakaj pa tokrat, boste rekli? Ker Stripburger še nikoli v svoji dolgoletni zgodovini ni bil tako barvit! Kar je res, je res. Pred vami je natisnjen dokaz.

Namesto standardnih osmih barvnih strani, jih je tokrat kar triintrideset! Razlog za to je norveški blok, ki predstavlja razvito in očitno barvito stripovsko žarišče, kjer dobrih striparjev ne manjka. Med njimi so tako stari kot novi znanci naše revije:  Jason, Bendik Kaltenborn, Lars Fiske, Kristoffer Kjølberg, Christopher Nielsen, Anna Fiske, Inga H. Sætre, Sindre W. Goksøyr in Martin Ernstsen.

Pomesti smo torej morali ostale stripovske prispevke v naslednjo številko in pustiti prostor severu. Blok se je razširil na sosesko in temu primerno dolg je informativni tekst o norveški stripovski sceni, ki ga je spisala novinarka in prevajalka Erle Marie Sørheim.

A ne skrbite, naše mesto je kljub temu še vedno multinacionalno: slovensko bero nosita Martin Ramoveš in David Krančan, britansko zastavo vihti Alex Potts,  švedsko/nemško navezo zastopa naš stari znanec Lars Sjunnesson z že tretjim delom mini serije o barabi Åkeju.

Poplavi v mestu dobrih stripov so podlegli tudi teksti. Teh je manj, nadaljuje se teoretična rubrika Raz, dva, strip!, v čast nam je bilo intervjuvati norveškega stripovskega nomada Jasona.

Za nameček je tu, kot vedno še domačijsko-svetovljanski venček recenzij, ki so ga spletli naši redni recenzenti Ana Bogataj, Gašper Rus in Koco.
   
Barvit pozdrav!

05 June 2013

DVE BREZPLAČNI STRIPBURGERJEVI DELAVNICI

MINI STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA

O'živela književnost, GALERIJA ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana
ponedeljek, 17. in torek, 18. junij 2013, 18.30-20.30
Mentorja: Andrej Štular, David Krančan

Na kratki dvodnevni delavnici bosta mentorja, stripavtorja Andrej Štular in David Krančan, skozi pogovor udeležence spoznala z medijem stripa. Sledil bo prikaz delovnega procesa, iskanje idej in predlog za kratke stripe. Po pregledu nastalih predlog in idej ter individualni analizi se bo začelo z izdelavo kratkih stripov. Namen delavnice je udeležence spoznati z osnovami stripovskega ustvarjanja in z možnostmi, ki jih ponuja ustvarjanje stripov in izvedba vsaj enega samostojnega kratkega stripa. 

Delavnica je brezplačna. Število mest je omejeno, prijave zbiramo na info@skuc.org ali na 01 430 35 30, 01 421 31 42.


POLETNA STRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA

Poletje v MGLC, Mednarodni grafični in likovni center, 
Pod turnom 3, Ljubljana
torek, 9. julij 2013, 10.00-18.00 (vmes pavza za kosilo)
sreda, 10. julij 2013, 10.00-18.00 (vmes pavza za kosilo)
Mentorja: Andrej Štular, David Krančan

Dvodnevne Stripburgerjeve delavnice so namenjene začetnikom in nudijo celovit vpogled v stripovsko ustvarjalnost.
Pod geslom »od zgodovine stripa, jam sessiona do lastnega mini stripa v dveh dneh« bo delavnica obsegala:
1. DAN: predavanje o stripu in njegovih značilnostih (likovnost, jezik, razvoj - od njegovega rojstva v 19. st. in njegovih predhodnikov t. i. protostripov, do današnjega avtorskega stripa, grafičnega romana in mini albuma); predstavitev delovnega procesa, ki ga strip zahteva: izdelava zgodbe ali dramaturgija, njena vizualizacija, skica, postavitev na stran in izdelava končne različice v črno beli verziji; predstavitev možnosti uporabe sodobnih grafičnih medijev v stripu: od možnosti uporabe sivin, rastrov, barv in končne priprave za tisk; izvedbo jam sessiona, kjer udeleženci izdelajo med seboj improvizirane zgodbe; navodila za domov: skicirati (oblikovati) svojo samostojno zgodbo za mini album;
2. DAN: pregled nastalih predlog ali idej, individualna analiza in določitev končne oblike za črno belo izvedbo; dokončane stripe natisnemo kot samostojne mini albume, ki jih bo prejel vsak od udeležencev.

Prijave sprejemamo na: Lili Šturm (MGLC), tel: 01/ 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si