23 December 2010

POZOR! Stripburger #54 ::: direkt z žara! ATTENTION! Stripburger #54 ::: right from the grill!Dragi bralec, draga bralka. Zagrizita v sočen (ne pa nujno sončen) brazilski stripovski blok! Prav zajeten je in kljub črnobelem tisku zelo raznobarven.

Marcelo D'Salete, (ne le!) stripar, s katerim smo se pogovarjali o brazilskem stripu vobče in njegovem avtorskem ustvarjanju specifično, otvori brazilsko stripovsko poslastico. Sledijo mu pisani strip avtorji, delci brazilske sestavljanke: Daniel Bueno, ki z ilustracijo kraljuje tudi na naslovnici sveže pečene številke, Clayton Junior, Allan Sieber, D. W. Ribatski, Rafael Sica, Jaca, Laura Teixeira, Gábriel Goes, Fábio Zimbres in Mateus Acioli, ki koraka zadnji v četici Brazilcev in postavi češnjo na vrh brazilske torte. Tokratna »nazadnica« je sestavljena iz dveh del nebrazilskega, pa vendarle portugalsko govorečega Marca Mendesa.

V barvah objavljamo vélikega Maxa Anderssona, novinko Aleksandro Kopff ter starega znanca, liričnega Jona McNaughta. Njegovi stripi so kot poezija ... Poezija v stripu? Na straneh pričujoče številke valovi Jyrki Heikkinen, pravi poet med striparji. Še več poezije boste našli v stripih slovenskih avtorjev, napravljenih posebej za letošnji festival svetlobe Svetlobna gverila v Ljubljani. Ugotovili boste (ali pa že veste), kdo je »morda res najboljši slovenski stripar doslej«; s Stripburgerjem se je izčrpno pogovoril stripovski narodni heroj Tomaž Lavrič.

V razdelku z več besedila kot podob boste znova prebirali recenzije, osvežili spomin o Slovenski stripovski zamudi in izvedeli, kako smo proslavili Stripburgerjevih svinjsko dobrih 18 let.

Le zalistajte in ne pozabite slogana iz brazilske zastave: red in napredek! Sliši se lepo, kaj pa je res? ... Pa srečno!

****************

Dear reader. Bite into a juicy (but not necessarily sunny) bunch of Brazilian comic strips! It's very ample and colourful despite the black and white format.

Marcelo D’Salete, the cartoonist, who we discussed with the Brazilian cartoons respecitvely and yet specifically his author creativity, opens the Brazilian cartoon delicacy.

Who are the following colourful comic strip artists, the pieces of our Brazilian jigsaw? Daniel Bueno,whose illustration also adorns the cover of this hot-off-the-press 54th edition, Clayton Junior, Allan Sieber, D. W. Ribatski, Rafael Sica, Jaca, Laura Teixeira, Gabriel Goes, Fabio Zimbres and Mateus Acioli, providing the icing on top of the Brazilian cake.

This issue’s back cover feature consists of two works by Marco Mendes, who is not Brazilian but nevertheless Portuguese-speaking.

For the colour section, the great Max Andersson presented us with his comic strip contribution. Also in colour are the promising newcomer Alexandra Kopff and our old acquaintance, the lyrical Jon McNaught. His comics are like poetry... Poetry in comics? Of course! From the pages of this issue waves Jyrki Heikkinen, the foremost poet among comic strip artists. You will find more poetry in comics created by some of our homegrown Slovenian authors' especially for this year's Lighting Guerilla festival in Ljubljana.
You will get to know who "may actually be the best Slovenian comic artist ever". Stripburger has been productively shooting the breeze with national comic strip hero Tomaž Lavrič.

In the section that is devoted to text rather than images, you will again be able to read reviews, remind yourself about the Slovenian Comics Time-lag issue and learn about how we celebrated Stripburger's 18 years of casting pearls before swine.
Now leaf through the pages and remember the slogan from the Brazilian flag: order and progress! S
ounds nice, but what is going on in reality?... Enjoy!

08 December 2010

Evfonija - Zvočni vrt

Odprtje:
kdaj :::
17. dec. 201o ob19.00
kje ::: Muzej narodne osvoboditve Maribor

Na odprtju bo nastopil Orkester izvirnih inštrumentov.

Press konferenca bo v petek, 17. dec. 2010 ob 11. uri v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.

Evfonija je vrsta interaktivnih razstav izvirnih glasbenih inštrumentov Petra Kusa, pri katerih sodeluje z različnimi vizualnimi umetniki. Na razstavah obiskovalci v različnih okoljih spoznavajo nenavadna in izvirna glasbila. Razstave so zasnovane interaktivno in želijo obiskovalce spodbuditi, da se dotaknejo razstavljenih inštrumentov in zvokov, ki jih ti proizvajajo. S tem jih nagovarjajo, da glasbo tudi sami raziskujejo in ustvarjajo, namesto da bi jo le pasivno poslušali. Po postavitvah v Ljubljani (Evfonija - Zveneče mesto, SEM, 2008) in Celju (Evfonija - Pojoči grad, Stari grad nad Celjem, 2009), se razstava predstavlja v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru pod naslovom Zvočni vrt. Skozi fantazijsko zgodbo o nenavadnem izumitelju, profesorju Berlioju, je umeščena v namišljeni "botanično-zoološko-zvočni" vrt, v katerem so rastline in živali oblikovane v zveneče objekte in inštrumente.

Del projekta Evfonija je Pojoči grad, priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu!, ki so ga soustvarili Kaja Avberšek, Peter Kus in Bošstjan Gorenc Pižama. Priročnik sestavljajo ilustrirana pravljica in strip o kralju, ki je hotel postati podoben slavcu in si je zato iz glasbenih instrumentov zgradil "pojoči" grad. Dopolnjujejo ju še navodila za izdelavo podobnih, a bolj enostavnih izvirnih glasbil.

V času razstave bodo potekala tudi vodstva in delavnice.