24 January 2010

Saša Kerkoš in Mina Fina: Enoletnica

eksperimentalni interaktivni stripovski projekt
dvobarvni tisk, A5 format, 112 str., EnoletnicaEnoletnica
je eksperimentalni interaktivni stripovski album avtoric Saše
Kerkoš in Mine Fine, ki je ob prelomu desetletja izsel v zbirki O pri
Forumu Ljubljana. Pod Enoletnica jo ze najdete v papirni obliki
(dvobarvni tisk, A5 format, 112 str.) na policah izbranih knjigarn
(cena: 7 eur), pod www.enoletnica.net pa na svetovnem spletu.

Interaktivni eksperimentalni stripovski projekt Enoletnica/YearBook je
preplet dveh pogledov na temo časa in vsakdana. Avtorici sta želeli s
prepletom pogledov na temo ciklusa enega leta ter povezovanjem
pripovednih drobcev, izraznih tehnik in tehnologij sestaviti zgodbo
enoletja v obliki interaktivnega dnevnika.

Male zgodbe, razdeljene po mesecih, se dopolnjujejo in nadgrajujejo z
vsebinami na spletnem mestu www.enoletnica.net.

Knjiga je dnevnik-koledar enoletja. Razdeljena je na 12 mesecev, v
katerih se skrivajo zgodbe. Ob vsakem mesecu so na spletnem naslovu
www.enoletnica.net na voljo ozadja zgodb, navodila in nadaljna branja.

1 comment:

Anonymous said...

you guys need to allow people to your comics online to not just buy them online