11 December 2009

STRIPBURGER 52: Sveže pečen! Freshly baked!Stripburger no. 52 brings you a very special treat: an extensive showcase of modern Czech comics. Filling more than half of the issue, the Czech special is one of the largest ever in Stripburger. As in many other East European countries, Czech comics didn't fully come to life before the collapse of the communist system. Today, two decades after this turning point, the Czech comics scene seems to be one of the most vibrant in the Eastern Europe. You will learn more about it in an extensive interview with Tomáš Prokůpek (a Czech comics scriptwriter and theoretician) and a shorter one with Juraj Horváth, (a Czech designer and publisher). Among the Czech cartoonists featured in the section, there are some distinguished ones (at least in Czech republic): Lucie Lomová, (who's making a name for herself in France as well), Jaromir 99 and Jiří Grus. There's a number of other authors as well, not so known perhaps, but no less interesting: Jaromír Plachý, Tomáš Kopřiva, Tomáš Pŕidal, Voyager, Petr Korunka and Karel Jerie. Last but not least, you will also enconuter some of Stripburger's old pals: Vhrsti, Dora Dutková and Pavel Čech.
The rest of the issue consists mostly of comics by Slovene authors (Koco, Matej Lavrenčič, Andrej Štular, Tanja Komadina, Domen Finžgar and Gašper Rus), which makes it the most Slavic issue ever (this is a sort of a record). Not to be missed are also some beautiful comics-like illustrations by Peter Kuper.

Stripburger št. 52 ponuja prav posebno poslastico: širok pregled modernega češkega stripa. Le-ta obsega več kot polovico številke, kar je en izmed najobsežnejših blokov do sedaj. Kot v mnogih drugih vzhodnoevropskih državah, tudi na Češkem stripi niso popolnoma zaživeli pred razpadom komunističnega sistema. Dandanes, dve desetletji od te prelomnice, je češka stripovska scena v vzhodni Evropi ena najživahnejših. Več o tem boste izvedeli iz obsežnega intervjuja s Tomášem Prokůpkom (češki stripovski scnarist in teoretik) in iz krajšega z Jurajem Horváthom (češki oblikovalec in založnik). Med češkimi strip avtorji, predstavljenimi v pričujoči številki, nekateri še posebej izstopajo (vsaj na Češkem): Lucie Lomová (ki uspeva tudi v Franciji), Jaromir 99 in Jiří Grus. Predstavljamo tudi lepo število drugih avtorjev, morda ne tako poznanih, vendar zato nič manj zanimivih. To so Jaromír Plachý, Tomáš Kopřiva, Tomáš Pŕidal, Voyager, Petr Korunka in Karel Jerie. Nenazadnje boste našli tudi nekatere Stripburgerjeve stare znance kot so Vhrsti, Dora Dutková in Pavel Čech.
V preostalem delu številke se boste srečali predvsem s stripi slovenskih avtorjev (Koco, Matej Lavrenčič, Andrej Štular, Tanja Komadina, Domen Finžgar in Gašper Rus), zaradi česar je številka ena izmed najbolj slovanskih do sedaj (kar je neke vrste rekord). Nikar pa ne spreglejte tudi lepih stripovskih ilustracij Petra Kuperja.

No comments: