15 May 2014

OUT OF WORK!

WE HAVE MOVED! 
CHECK OUT OUR NEW WEBSITE!

30 December 2013

Call for submissions: STRIPBURGER #63


STRIPBURGER #63 – bloc theme: RADIOStripburger's editorial board has cooked up a new comicosity again: we've decided to dedicate the next issue's bloc to one of the first mass media that seemingly couldn't be farther from the comics medium: the radio.

It's younger than comics, but in spite of that its use and popularity quickly gained ground. Soon it became (and remained as well, until the TV came around) the main tool for mass (dis)information and propaganda, but performed really well as an education platform and a field of artistic creation. The radio signal was able to reach many remote and informationally challenged places, while writers and playwrights wrote radio plays and dramas especially tailored to suit this medium. Sure, radio is a distinctly auditory medium which you cannot enjoy in any other way, while the comics are a deaf medium that heavily relies on the visual. Nevertheless, if we take into account that comics too are able to inform, educate, entertain and aesthetically please the reader, then we can conclude that comics and the radio do no differ that much at all. Nowadays, radio hasn't become extinct because of the arrival of new communication technologies, as some have been foretelling. Instead, it succeeded in securing its niche and a loyal audience in bars, auto repair shops and other workplaces, nursing homes, cars, busses and trucks, at home while the listeners are sipping their morning coffees and in many other places.

That being said, we'd like to invite all the artists to use a comics story to present us their experience, their passion or even contempt for the radio. Let your comics become a homage or an ode to it, a demystification or a critique of the medium. We're looking forward to seeing how you will cope with the representation of the music and sound in the comics, but we're also interested in your attitude towards the radio and its meaning and relevancy in your lives. We expect you to find a way to crossbreed both media and merge the best of both worlds in your comics stories. We're hoping for original, imaginative, funny and elaborate solutions that will blur most, if not all of the distinctions between both media. The gauntlet has been thrown, will you pick it up?

  
Deadline for submissions: 1st March 2014

TO BE SENT TO:
burger@mail.ljudmila.org
Stripburger / Forum Ljubljana, Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana, SloveniaYours truly, Stripburger magazine

Poziv avtorjem: STRIPBURGER #63

Stripburger #63 - tema bloka: RADIO
 


V uredništvu revije smo zakuhali novo stripackarijo: odločili smo se, da blok naslednje številke posvetimo enemu od prvih množičnih medijev, ki skoraj ne bi mogel biti dlje od stripovskega medija: radiju.

Mlajši je od stripa, a je kljub temu bil deležen strme rasti rabe in priljubljenosti med širšim občinstvom.  Kmalu je postal (in do pojava televizije tudi bil) glavno orodje za množično (dez)informiranje ter propagando, prav tako dobro pa se je obnesel tudi kot platforma za izobraževanje in kot polje umetniške ustvarjalnosti. Radijski signal je segel tudi v bolj zakotne in informacijsko podhranjene kraje, medtem ko so pisatelji in dramatiki pisali igre in drame, posebej prilagojene temu mediju. Seveda je radio izrazito slušni medij, ki se ga drugače ne da prebirati, medtem ko je strip gluh medij, ki vse stavi na vizualno, a če se spomnimo, da zmore tudi strip informirati, zabavati ali estetsko ugajati (ali pa celo vse obenem), potem ugotovimo, da se radio in strip le ne razlikujeta toliko. Radio do danes zaradi pojavov novih komunikacijskih tehnologij sicer ni izumrl, kot so nekateri napovedovali, si je pa zagotovil svojo nišo in zvesto občinstvo v gostinskih lokalih, v avtomehaničnih delavnicah in na drugih delovnih mestih, v domovih za ostarele, v avtomobilih in tovornjakih, doma ob jutranji kavi in še kje.

Pri nas pri tem izstopa ljubljanski RadioŠtudent, ena od prepoznavnih figur študentske scene v prestolnici in pomembna trdnjava dvoma, družbene in politične kritike ter kulture drugačnosti: RŠ je medij, je akter in je institucija.

Zato bi radi pozvali vse avtorje, naj s pomočjo stripovske zgodbe prikažejo svojo izkušnjo, svojo strast ali celo svoj odpor do radija. Vaši stripi naj postanejo hommage, hvalnica, demistifikacija ali kritika radia. Komaj čakamo, da vidimo, kako se boste spopadli s prikazom glasbe in zvoka v stripu, pa tudi to, kaj vam radio danes, tukaj in zdaj, sploh pomeni. Od vas bi radi, da najdete načine križanja obeh medijev tako, da boste v vaših stripovskih zgodbah združili tisto najboljše iz obeh svetov. Nadejamo se izvirnih, domiselnih, zabavnih in dognanih rešitev, ki bodo zabrisale večino ali kar vse ločnice med medijema. Rokavica je vržena, jo boš pobral(a)?

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV: 1. marec 2014.

PRISPEVKE POŠLJITE NA:
burger@mail.ljudmila.org
Stripburger / Forum Ljubljana, Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia, Europe


Vaše prizadevno uredništvo Stripburgerja 

17 December 2013

Stripburger no. 62 is here!

December 2013, 96 pages, 2,50 € in Slovenia, around 6 € for abroad (shipping included)
cover by: Gunnar Lundkvist


STRIPBURGER #62 :::  a brave world of new comics

Attention passengers, the new Stripburger no. 62 finally arrived. Please board now. Our destination: a brave world of new comics!

The journey starts with Lars Sjunneson’s (SE/DE) The Demise of the Old World, the fourth chapter of the Åke Jävel story. Whether a regular Stripburger traveller or not, you will for sure enjoy reading a contemplative editorial on this (anti)hero of our times, which was written by the enigmatic Toby Esterhase.
We continue our international tour de comics in the company of Peter Lally (UK) and Alex Potts (UK) before stopping in one of Stockholm's bookstores for afternoon tea with Gunnar Lundkvist (SE), an acclaimed Swedish comics artist. We're pleased to inform you that the interview is also an announcement of the Slovene release of Gunnar’s comic book, starring his faithful companion Klas Katt, who greets you from the cover of our magazine. The second extensive interview features a lively discussion with Marcos Farrajota (PT), an indefatigable and enthusiastic agent in the Portuguese underground comix scene. Of course, the interviews wouldn't be complete without the representative comics by both interviewed artists.
The color part of the magazine is occupied by Anna Ehrlemark (SE), a regular fellow traveller on the relation Ljubljana – Stockholm. Appearing for the first time (and let’s hope not the last) are three very intriguing French comics talents: Matieu Z (FR) takes us on an expedition into the dark heart of the Amazon before the creative duo Florent Ruppert & Jerome Mulot (FR) thrill us with an eccentric and provocative comic (both formally and contently), that makes you un-pack your own baggage of what comics are supposed to look like (let along how to read them). Right before the end of the journey you’ll find yourself within the dreams of Laura Teixeira (BR).

A bunch of Slovene authors confidently took their places all over the issue. You are invited to a brief excursion into the history of Slovenian comics in a comic by Izar Lunaček (SI). Gašper Rus (SI) and Andrej Štular (SI) present their one-page comic stories and in the third sequel of David Krančan’s (SI) comics expertise Raz Dva Strip you will get to know what speech bubbles are telling us. Finally, as always, for all inquisitive explorers there's the usual dose of reviews and Stripburger’s comics delicacies.

Have a great time exploring and bon voyage!

Stripburger številka #62 je pred vami!

december 2013,  96 str., 2,50 €
naslovnica: Gunnar Lundkvist
 

STRIPBURGER #62 :::  krasni svet novih striparij

Stripburger številka #62 prihaja na prvi tir, zadnji peron leta 2013. Vsi stripa željni bralci, le urno vstopite! Naj se avantura v krasni svet novih striparij začne!

Potovanje pričenjamo s Propadom starega sveta, četrtim delom serije Larsa Sjunnesona (SE/DE) o Åkeju Jävlu. Za redne bralce Stripburgerja bo še kako zanimiv uvodni razmislek o tem (anti)junaku našega časa, ki ga je brez dlake na jeziku spisal skrivnostni Toby Esterhase
Mednarodno zastavljeno pot strumno nadaljujemo v družbi Petra Lallyja (UK) in Alexa Pottsa (UK) ter se ustavimo v eni od stockholmskih knjigarn na skodelici čaja z Gunnarjem Lundkvistom (SE), ki smo ga zvabili na plano oz. v mesto iz ustvarjalne tišine švedskih gozdov in z njim opravili intervju. Ta je hkrati tudi napoved slovenske izdaje zbirke stripov o njegovem zvestem sopotniku, mačku Klass Kattu, ki vas pozdravlja tudi z naslovnice. V drugem, precej bolj zajetnem intervjuju pa bomo spoznali Marcosa Farrajoto (PT), neutrudnega akterja portugalske underground stripovske scene. Intervjujema seveda delata družbo tudi reprezentativna stripa obeh avtorjev.
Na barvnih straneh je ponovno z nami Anna Ehrlemark (SE), redna potnica na relaciji Ljubljana – Stockholm,  pot v še nevidene širjave stripa pa nadaljujemo v družbi trojke nadvse zanimivih francoskih avtorjev, ki se v Stripburgerju predstavljajo prvič: Matieu Z (FR) nas popelje na temačno ekspedicijo v osrčje Amazonije, medtem ko nas ustvarjalni tandem Florent Ruppert & Jerome Mulot (FR) navduši z odpuljenim stripom (tako na ravni forme kot tudi vsebine), ob gledanju in branju katerega bo potrebno Stripburger kdaj pa kdaj obrniti tudi na glavo. Tik pred koncem naše avanture se znajdemo še v svetu sanj  Laure Teixeira (BR).

Udarno  in suvereno je zavzela svoja mesta na straneh nove cifre tudi zbrana klapa slovenskih striparjev. Vabljeni ste na kratko ekskurzijo v zgodovino slovenskega stripa v stripu pod vodstvom Izarja Lunačka (SI), Gašper Rus (SI) in Andrej Štular (SI) se tokrat predstavljata z enostranskima stripoma, David Krančan (SI) pa se v svoji teoretični rubriki Raz dva strip sprašuje in nam razkriva, kaj nam govorijo stripovski oblački. Za vse vedoželjne stripofile pa je seveda tukaj še običajna doza recenzij in Stripburgerjevih stripovskih poslastic.

Želimo vam prijetno potovanje! Pa srečno!

09 December 2013

STRIPBURGERJEV DELOVNI VIKENDSTRIPBURGERJEVA STRIPDELAVNICA
Muzej premogovništva Slovenije, Velenje
sobota, 14. in nedelja, 15. december 2013, 10.00 – 17.00 (vmes pavza)
Mentorja: Matej Lavrenčič, Andrej Štular

 
Stripburgerjev sinidikat in Muzej premogovništva Slovenije vabita na prednovoletno Stripburgerjevo stripdelavnico. Dvodnevne Stripburgerjeve delavnice so namenjene začetnikom in nudijo celovit vpogled v stripovsko ustvarjalnost. Pod geslom »od zgodovine stripa, jam sessiona do lastnega mini stripa v dveh dneh« bo delavnica obsegala:

1. DAN: predavanje o stripu in njegovih značilnostih (likovnost, jezik, razvoj - od njegovega rojstva v 19. st. in njegovih predhodnikov t. i. protostripov, do današnjega avtorskega stripa, grafičnega romana in mini albuma); predstavitev delovnega procesa, ki ga strip zahteva: izdelava zgodbe ali dramaturgija, njena vizualizacija, skica, postavitev na stran in izdelava končne različice v črno beli verziji; predstavitev možnosti uporabe sodobnih grafičnih medijev v stripu: od možnosti uporabe sivin, rastrov, barv in končne priprave za tisk; izvedbo jam sessiona, kjer udeleženci izdelajo med seboj improvizirane zgodbe; navodila za domov: skicirati (oblikovati) svojo samostojno zgodbo za mini album;

2. DAN: pregled nastalih predlog ali idej, individualna analiza in določitev končne oblike za črno belo izvedbo; dokončane stripe natisnemo kot samostojne mini albume, ki jih bo prejel vsak od udeležencev.

PRIJAVE NA: 03 587 09 97 (Muzej premogovništva Slovenije)

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :


STRIPOVSKI OKRASKI Z DAVIDOM KRANČANOM
(ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike)
RogLab, Ljubljana
sobota, 14. december 2013, 10:00 – 14:00
Mentor: David Krančan


V soboto, 14. decembra, med 10:00 in 14:00 vabljeni v RogLab na ustvarjalno delavnico, na kateri bomo s pomočjo laserskega rezalnika izdelovali novoletne stripovske okraske. Delavnica je namenjena otrokom od 8. do 12. leta, vodi jo stripar in ilustrator David Krančan.

Na delavnici bodo udeleženci izdelali okraske iz motivov, ki si jih bodo zamislili in izrisali sami, ter jih nato s pomočjo mentorja pretvorili v digitalni zapis preko optičnega čitalnika ali grafične tablice in pripravili za izrez na laserskem rezalniku. Udeleženci se bodo tako spoznali z delovnimi orodji in novimi tehnologijami, domov pa odnesli lastne okraske, izdelane iz barvnega pleksi stekla ali lesene vezane plošče.

Za malico bo poskrbljeno.

PRIJAVA IN INFORMACIJE: info@roglab.si (RogLab)

Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava. V primeru odjave nam to prosim sporočite do četrtka, 12. decembra, da lahko mesto ponudimo drugim otrokom. Kotizacijo v višini 5 eur za materialne stroške lahko poravnate na delavnici.